COGRAS

Supputils

Sada nástrojů pro usnadnění práce v Creo Parametric

SUPPUTILS

Aplikace Supputils obsahuje tři nástroje, které vám usnadní práci s Creo Parametric:

  • Autosave
  • Focus Feature
  • Full Backup

Autosave

Periodicky kontroluje objekty nahrané v Creo a ukládá ty, které jsou změněné.Podle aktuálního nastavení jsou změny uloženy do pracovního adresáře nebo do workspace, případně je pouze zobrazena varovná zpráva.

Focus Feature

Malá utilita, která zaměří a zobrazí prvek nebo komponenty v modelu Creo. Pokud vyberete nějaký prvek nebo komponentu v modelu a stiskněte pravé tlačítko myši, tak se objeví popup menu, které obsahuje novou položku Focus. Když na ni kliknete, tak se vybraný prvek nebo komponenta zobrazí a přiblíží v hlavním okně Creo . Orientace zůstane zachována.

Full Backup

Zálohuje aktuální součást (part), sestavu (assembly) nebo výkres (drawing) do vybraného adresáře na disku. Aktuální součást nebo sestava jsou zálohovány se svým stejně pojmenovaným výkresem. Aktuální výkres je zálohován společně se všemi modely, které jsou na výkrese zobrazeny.