COGRAS

Implementace

Technické a vědecké výpočty

IMPLEMENTACE

Implementací – zavedením software ve firmě rozumíme přizpůsobení systému zákazníkovi s ohledem na jeho požadavky a potřeby. Implementace probíhá dle standardů projektového řízení a je realizována dle odsouhlaseného implementačního plánu. Cílem implementace je zajištění co nejefektivnivnějšího zhodnocení investice, rychlého nasazení a spolehlivého fungování celého systému v prostředí zákazníka.

Fáze implementace:

  1. Analýza u zákazníka, návrh řešení
  2. Odsouhlasení implementačního plánu
  3. Instalace a konfigurace hardware a software
  4. Školení
  5. Technická výpomoc (např. na pilotním projektu, nastavení firemních standardů projektování, atd.)
  6. Podpora, konzultace, další školení dle potřeb zákazníka

IMPLEMENTACE

Zavedení systému

MÁM ZÁJEM O IMPLEMENTACI SYSTÉMU

kontaktujte nás prosím