COGRAS

Pilotní projekt

Optimalizace konstrukčních postupů

PILOTNÍ PROJEKT

Termín dodání často rozhoduje o přidělení zakázky. Konstrukční pomoc našich zkušených konstruktérů při realizaci vašich urgentních zakázek vám pomůže dodržet zdánlivě nesplnitelné termíny. Naši technici vám  pomohou řešit vaše vývojové a konstrukční úkoly přímo na vašem pracovišti. Výhodou jsou samozřejmě osobní konzultace všech vzniklých konstrukčních a systémových problémů při využití vašeho konkrétního nastavení systému Creo nebo Windchill.

OPTIMALIZACE KONSTRUKČNÍCH POSTUPŮ

Uživatelé provádějí často zbytečné, opakující se postupy při konstrukci podobných nebo variantních výrobků. Mnoho z těchto časově náročných úkonů lze pomocí vhodného využití funkčních schopností systému Creo  výrazně urychlit.
Naši technici pro vás dokáží najít efektivnější postupy, popř. automatizované kroky pro vytváření Creo součástí, sestav, výkresů, … Přitom využívají standardní funkčnosti systému Creo jako jsou relace, šablony, skupiny prvků, rozměrové tabulky, uživatelsky definované konstrukční prvky, obousměrná provázanost zjednodušených reprezentací, modelování chování výrobku, atd. Takové konzultace mohou přinést výrazné zrychlení práce u vašich uživatelů.

SPOLUPRÁCE S KONSTRUKTÉRY

Konstrukční pomoc našich zkušených konstruktérů
při realizaci vašich urgentních zakázek

MÁM ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S EXPERTY.

kontaktujte nás prosím