COGRAS

ADLT

Automatizovaný překlad textů

ADLT

ADLT (Advanced Drawing Language Translator) zajišťuje automatizovaný překlad textů na výkresech v Creo Parametric.

Aplikace ADLT (plně integrovaná do systému Creo Parametric) překládá texty v jednotlivých elementech výkresu (poznámky, tabulky, kóty, parametry, symboly), přičemž uživatel má nad procesem překladu plnou kontrolu.

Aplikace ADLT používá dva typy slovníků. Společný slovník (přístupný všem uživatelům ve firmě) obsahuje obecné fráze a/nebo firemní standardní fráze používané na výkresech a uživatelský slovník.

  • Creo přináší průlomové technologie, které řeší nevyřešené problémy s 2D a 3D CAD softwarem.
  • Creo umožňuje každému v podniku se zapojit do vývojového procesu, dělá lidi více efektivními a pomáhá podnikům snadno sdílet data o výrobku a to jak interně tak externě.
  • Creo uvolňuje potenciál výrobních podniků akcelerací tvořivosti, týmové spolupráce, efektivity a v neposlední řadě umožňuje realizovat hodnoty.
Přehrát video

Překlad

  • Aplikace překládá všechny textové elementy na výkresech (poznámky, tabulky, kóty a parametry)
  • Umí vyměnit formát výkresu
  • Podporuje vícejazyčné výkresy

Slovník

  • Dva typy – společný a uživatelský
  • Neomezený počet jazyků
  • Import a export z/do MS Excelu
  • Samostané nástroje pro správu