COGRAS

Školení

Creo – Windchill – KeyShot

ŠKOLENÍ

Náš školící systém vychází z našich reálných zkušeností práce se systémy Creo a Windchill od roku 1991, KeyShot od roku 2014. Jeho základem je soubor školení a odborných konzultací se zaměřením na co nejefektivnější využívání nabízených moderních technologií, optimalizaci procesů, konstrukci výrobu výrobků.

Nabídka školení je rozdělena podle rozsahu znalostí uživatelů a podle typu softwarového řešení.

Náš tým zkušených techniků a školitelů je připraven provést pro zákazníka i speciální školení „šitá na míru“.

Přehled standardních školení CREO

Creo Parametric – Základy – od skicování k objemovému modelování součástí, vytváření jejich výkresů, modelování jednoduchých sestav – 5 dní
Creo Parametric – Složité součásti – modelování a efektivní práce se složitými součástmi – 3 dny
Creo Parametric – Složité sestavy – efektivní sestavování a práce s rozsáhlými sestavami – 2 dny
Creo Parametric – Výkresy – vytváření kompletní výrobní dokumentace součástí a sestav – 2 dny
Creo Parametric – Modelování plechů – vytváření plechových součástí a jejich rozvinutých tvarů – 2 dny
Creo Parametric – Modelování ploch – modelování ploch, volně tvořitelných ploch, geometricky velmi složitých součástí – 3 dny
Creo Parametric – Rozdílová školení – usnadnění přechodu na aktuální verzi systému, vysvětlení novinek a jejich praktické vyzkoušení – 1-2 dny

Speciální moduly Creo Parametric:

Konstruování sestav shora – Top-Down Design – 2 dny
Modelování potrubních systémů – vytváření potrubních systémů, armatur, vlastních sestav po tvorbu výkresové dokumentace – 2 dny
Modelování kabeláže – tvorba kabelových systémů s asociativní vazbou na 2D schémata – 2 dny
Mechanismy – vytváření mechanismů a simulaci jejich pohybu, kinematických vypočtů – 2+1 = 3 dny
NC frézování – určeno pro programátory CNC strojů se zaměřením na frézovací a vrtací operace – 5 dnů
Modelování a analýza forem – určeno pro konstruktéry vstřikovacích forem na plasty – 5 dnů

WINDCHILL

Windchill – Základy – základy správy dat, vyhledávání informací, základy procesů – 1 den
Windchill – Správa CAD dat – rozšiřující školení Windchillu pro tvořitele 3D dat, konstruktéry pracující v Creo Parametric – 1 den
Windchill – Správa položek a kusovníků – rozšiřující školení Windchillu pro konstruktéry a technology, kteří vytvářejí kompletní informace o produktu nebo tyto informace kompletují – 1 den

KEYSHOT

KeyShot – Základy – základy pracovních postupů při vytváření vizualizací a animací – 2 dny

NECHTE VYŠKOLIT SVÉ
ODBORNÍKY NA PROFESIONÁLY

Naši zkušení konstruktéři předávají během
školení praxí ověřené postupy

MÁM ZÁJEM MÍT VE FIRMĚ PROFESIONÁLY

kontaktujte nás prosím