COGRAS

PTC Creo

Průlomová technologie pomáhá vyřešit vaše konstrukční problémy

PTC CREO

PTC Creo CAD-CAE-CAM software pomáhá výrobním podnikům rychleji inovovat a lépe obstát v silné konkurenci. V dnešní době se podniky potýkají s organizací a řízením globálních vývojových týmů a procesů, s efektivním začleňováním nových akvizic do struktur podniku a řízením spolupráce se stále větším množstvím odběratelů a dodavatelů. Navíc k tomu všemu je třeba přičíst chronické problémy s 3D CAD technologiemi, ovladatelnost, interoperabilita, technologická uzavřenost a řízení konfigurací. PTC Creo je vysoce výkonná, škálovatelná a propojená sada aplikací, které jsou zapojeny do procesu od návrhu, výroby, prodeje až po inovace výrobku.

  • Creo přináší průlomové technologie, které řeší nevyřešené problémy s 2D a 3D CAD softwarem.
  • Creo umožňuje každému v podniku se zapojit do vývojového procesu, dělá lidi více efektivními a pomáhá podnikům snadno sdílet data o výrobku a to jak interně tak externě.
  • Creo uvolňuje potenciál výrobních podniků akcelerací tvořivosti, týmové spolupráce, efektivity a v neposlední řadě umožňuje realizovat hodnoty.
Přehrát video

Creo Parametric

Parametrické modelování 3D dílů a 3D sestav včetně tvorby 2D výkresové dokumentace

Creo Simulate

Aplikace určená k provádění pevnostních a tepelných analýz ve fázi 3D modelu.

Creo Direct

Flexibilní tvorba a editace 3D geometrie a tvorba 2D návrhů, skicování bez vazeb a parametrů

Creo Layout

Aplikace pro rychlé vytvoření 2D koncepčních návrhů a jejich využití pro řízení 3D modelů.

Creo Schematics

Aplikace pro tvorbu 2D schémat zapojení kabeláže, hydraulických a potrubních systémů.

Creo Options Modeler

Tvorba a ověřování 3D sestavy modulárních výrobků, bez ohledu na jejich složitost