COGRAS

Audit CAx prostředí

AUDIT CAx PROSTŘEDÍ

Účelem procesního auditu je zefektivnění fungování organizace a jejích procesů. Realizace procesního auditu poskytuje organizaci výhody v podobě nezávislých externích návrhů na zvýšení efektivity vykonávaných aktivit / činností a poskytovaných služeb jak navenek směrem ke klientům, tak směrem do vnitřního chodu organizace.

Mezi základní cíle procesního auditu patří:

  • Analýza procesů v organizaci / oddělení
  • Sestavení procesního schéma a popis jednotlivých procesů
  • Zhodnocení procesů z hlediska jejich účelnosti, výkonnosti, efektivity
  • Identifikace slabých míst
  • Následná optimalizace vedoucí ke zlepšení fungování organizace / oddělení

Procesní audity mají mnoho podob a variant. Naši specialisté

  • odborně posoudí stávající stav vašeho CAx a PLM systému
  • navrhnou řešení jak zefektivnit využití vaší stavající instalaci CAx prostředí
  • navrhnou doplnění vaší instalace o chybějící nebo málo efektivní procesy, produkty

Tyto procesní audity velmi často pokračují jako zakázka implementace CAx a PLM systému.

AUDIT CAx PROSTŘEDÍ

zefektivnění fungování organizace a jejích procesů

MÁM ZÁJEM O AUDIT CAx PROSTŘEDÍ

kontaktujte nás prosím