COGRAS

PTC Mathcad

Technické a vědecké výpočty

PTC Mathcad

PTC Mathcad představuje standard v oblasti inženýrských výpočtů. Vývojářům a konstruktérům na celém světě pomáhá tvořit, automatizovat, dokumentovat a znovu používat inženýrské výpočty potřebné v průběhu vývojového procesu. Integrace standardních matematických rovnic, grafů a doprovodných textů do přehledného pracovního listu umožňuje ideální zachycení znalostí a opakované použití již vytvořených výpočtů při spolupráci vývojářů.
PTC Mathcad zjednodušuje a zprůhledňuje dokumentaci, která je rozhodující pro komunikaci a pro zajištění souladu mezi obchodními požadavky a kvalitativními, bezpečnostními a dalšími předpisy.
PTC Mathcad kombinuje rovnice, text a grafické vyjádření na jednoduchém pracovním listu a umožňuje tak jednoduchou a rychlou aplikaci i velmi komplexních výpočtů.

Přehrát video

PTC Mathcad Prime

Co je nového v aktuální verzie

PTC Mathcad v akci