COGRAS

3DCaliper

Analýza geometrie modelu

3DCALIPER

3DCaliper je softwarový nástroj, který účinně napomáhá řídit návrh nového výrobku pomocí automatických analýz 3D CAD geometrie. Kontroluje tloušťku stěn, minimální vůle a další kritické rozměry pro správnou kvalitu a vyrobitelnost litých a vstřikovaných dílů, popřípadě dílů, vyráběných technologií hlubokého tažení.

Na rozdíl od jiných podobných nástrojů, 3Dcaliper podporuje iterativní přístup, zaměřený na konkrétní problém. Každý potenciální problém je možné vyšetřovat a případně napravit samostatně, aniž by tyto změny ovlivnily zbytek analýzy.

  • Creo přináší průlomové technologie, které řeší nevyřešené problémy s 2D a 3D CAD softwarem.
  • Creo umožňuje každému v podniku se zapojit do vývojového procesu, dělá lidi více efektivními a pomáhá podnikům snadno sdílet data o výrobku a to jak interně tak externě.
  • Creo uvolňuje potenciál výrobních podniků akcelerací tvořivosti, týmové spolupráce, efektivity a v neposlední řadě umožňuje realizovat hodnoty.
Přehrát video

Analýza tloušťky stěny

umožňuje uživateli prověřit správné plnění formy odlitku nebo výlisku, stejně tak i kvalitu výrobku. Díly s nerovnoměrnou tloušťkou stěny se mohou ve výrobě setkat se značnými technologickými problémy. Pokud se takto navržené díly nedostatečně chladí nebo naopak zahřívají, mohou vznikat funkční a estetické vady. Oprava špatně navržené formy zvyšuje cenu výrobku a prodlužuje časy dodávky.

Prezentace výsledků

Výsledky analýzy je možné zobrazit ve falešných barvách a souběžně ve formě tabulky, včetně informací jako je minimální změřená vzdálenost/tloušťka stěny. Prohlížet je, přidávat poznámky, seskupovat a pod. Analýzu lze uložit s modelem pro pozdější vyhodnocení, vytvářet přehledné PDF reporty, popřípadě exportovat ve formě pomocných prvků CAD systému.

Porovnání modelů

slouží mimo jiné k automatické identifikaci změn v geometrii, prováděných během procesu návrhu. Tím zrychluje práci v případě nutnosti návratu ke starším verzím návrhu.

Měření vzdáleností v sestavě

nabízí možnost jak ověřit odstupy mezi součástmi, důležité pro správnou funkci sestavy.