ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Služby > Školení > Základní

Základní školení uživatelů systému Creo

Základní školení uvádí začínající uživatele do konstruování se systémem Creo postupně od skicování až k objemovému modelování jednoduchých součástí a vytváření detailních výkresů, stejně jako modelování jednoduchých sestav. Délka školení - 5 dní.

 • Koncepční základy systému Creo 
 • Konstrukční prvky typu "pick & place" (sražení hran, zaoblení, díry)
 • Sketcher (skicování, Intent Manager, kótování, regenerace, úpravy, předdefinované vazby)
 • Základní konstrukční prvky definované pomocí skicy (protrusion, cut) a jejich základní tvary
 • Datums - pomocné geometrické prvky (rovina, osa)
 • Jednoduché operace s prvky (mazání, předefinování, přeuspořádání, zrcadlení)
 • DBMS funkce (ukládání, přejmenování, mazání)
 • Základy vytváření detailních výkresů (výběr formátu, pohledy, detailování, vykreslení)
 • Pokročilé techniky skicování
 • Složitější tvary základních konstrukčních prvků (sweep, blend)
 • Další operace s konstrukčními prvky (vkládání, znásobení, potlačení, znovuaktivace)
 • Vztahy rodič/potomek mezi prvky
 • Práce s vrstvami a jejich využití
 • Pružiny s konstantním stoupáním (helical sweep)
 • Kosmetické prvky (skicované, závity)
 • Vytváření sestav jednoduchými prostředky, umisťovací podmínky, rozložené pohledy

Předpoklady:

 • Konstrukční zkušenosti jsou doporučené

created by Tomáš Loun