ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Služby > Konstrukční výpomoc

Konstrukční výpomoc

Termín dodání často rozhoduje o přidělení zakázky, proto Vám nabízíme konstrukční pomoc našich zkušených konstruktérů při realizaci urgentních zakázek a dodržení zdánlivě nesplnitelných termínů. Přitom je užitečné, aby naši pracovníci pomáhali řešit Vaše vývojové a konstrukční úkoly přímo na Vašem pracovišti. Výhodou jsou samozřejmě neprodlené osobní konzultace všech vzniklých konstrukčních a systémových problémů při využití Vašeho konkrétního nastavení systému Creo.

OPTIMALIZACE KONSTRUKČNÍCH POSTUPŮ

Uživatelé provádějí často zbytečné, opakující se postupy v systému Creo při konstrukci podobných nebo variantních výrobků. Mnoho z těchto časově náročných úkonů lze pomocí vhodného využití funkčních schopností systému Creo  výrazně urychlit.

Naši technici pro Vás dokáží najít efektivnější postupy, popř. automatizované kroky pro vytváření Creo součástí, sestav, výkresů, ... Přitom využívají standardní funkčnosti systému Creo jako jsou relace, šablony, skupiny prvků, rozměrové tabulky, uživatelsky definované konstrukční prvky, obousměrná provázanost zjednodušených reprezentací, modelování chování výrobku, atd. Takové konzultace mohou přinést výrazné zrychlení práce i Vašich uživatelů.

created by Tomáš Loun