ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Supputils

Supputils
Produkty > Supputils

Supputils

Sada nástrojů pro usnadnění práce v Creo, která obsahuje: AutoSave, FOCUS Feature a FULL BACKUP

Ceník


SUP-1020D-L DEMO licence
15 dní na vyzkoušení
zdarma

SUP-1020-L lokální licence
časově neomezená, vázaná na lokální Ethernet (MAC) adresu počítače
5 080 Kč

SUP-1020-M10 multilicence
počet licencí je omezen na 10 na dané adrese firmy
22 950 Kč

SUP-2022-C koporátní licence
Global corporate license for all its Creo seats at given comany name and address. The price of corporate license depends on number of its registered Creo license:
for companies using from 11 to 50 Creo licenses - 89 EUR per each Creo license
for companies using more than 51 Creo licenses - 79 EUR per each Creo license
na dotaz

1. AutoSave

 
 

Nastavení AutoSave AutoSave je Pro/TOOLKITová aplikace, která periodicky kontroluje objekty nahrané v Creo a ukládá ty, které jsou změněné. Podle aktuálního nastavení jsou změny uloženy do pracovního adresáře nebo do workspace, případně je pouze zobrazena varovná zpráva.

Možnosti aplikace

Uživatel může:
 • automatické ukládání povolit nebo zakázat
 • nastavit časový interval a typ objektů, které se budou kontrolovat

Podporované verze Creo

 • Creo Elements/Pro 5.0
 • Creo Parametric 1.0
 • Creo Parametric 2.0
 • Creo Parametric 3.0
 • Creo Parametric 4.0
 

2. FOCUS Feature

 

Focus Feature je malá utilita, která zaměří a zobrazí prvek nebo komponenty v modelu Creo . Pokud vyberete nějaký prvek nebo komponentu v modelu a stiskněte pravé tlačítko myši, tak se objeví popup menu, které obsahuje novou položku Focus. Když na ni kliknete, tak se vybraný prvek nebo komponenta zobrazí a přiblíží v hlavním okně Creo . Orientace zůstane zachována.

Možnosti produktu

Jedna položka Vám umožní zobrazit prvek v komplikovaném modelu. Můžete zaměřit prvky v modelu, prvky v sestavě a komponenty v sestavě. Jde o následující prvky:

 • Objemové prvky (Extrude, Rvolution, Cut, Round atd.)
 • Pomocné prvky (Datum planes, CSYS, Curves, Points, Axes atd.)
 • Patterny
 • Skupiny
 • Paternované prvky
 • Prvky ve skupinách
 • Plochy
 • Kopírovaná geometrie

Funguje na výběr jak ve stromě modelu tak i v okně modelu.

Výhody produktu

 • Jednoduché použití, pouze jedno kliknutí vám umožní pohodlnou orientaci v komplikovaném modelu
 • Konec složitého hledání malých prvků v modelu
 
Focus
 

3. FULL BACKUP

 

Aplikace Full Backup zálohuje aktuální součást (part), sestavu (assembly) nebo výkres (drawing) do vybraného adresáře na disku.

Full Backup

Aktuální součást je zálohována společně se svým stejně pojmenovaným výkresem včetně potlačených prvků. Aktuální sestava je zálohována se svým stejně pojmenovaným výkresem a se všemi svými komponentami a jejich stejně pojmenovanými výkresy včetně potlačených komponent a jejich stejně pojmenovaných výkresů. Aktuální výkres je zálohován společně se všemi modely, které jsou na výkrese zobrazeny. Součásti jsou přitom ukládány s svými odpovídajícími výkresy, sestavy jsou ukládány podobně se svými komponentami a odpovídajícími výkresy.

Standardní funkce Backup systému Creo zálohuje pouze aktivní model (součást nebo sestavu) s použitými komponentami (součástmi a sestavami), které jsou načtené v sezení. Naše aplikace Full Backup uloží nejen model v paměti, ale i potlačené komponenty. Jiný uživatel pak bude schopen obnovit potlačené komponenty, což není možné ve standardní funkci Backup.

Možnosti aplikace

 • Nová položka Full Backup v menu File
 • Můžete vybrat adresář pro zálohu
 • Uloží součásti a sestavy společně s potlačenými komponentami a stejně pojmenovanými výkresy

Přínost Full Backup oproti
Creo (dříve Pro/ENGINEER) Backup

 • Uloží potlačené komponenty
 • Uloží modely společně s jejich výkresy. Výkres však musí mít stejné jméno jako komponenta.

created by Tomáš Loun