ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
3DCaliper
Automatická analýza geometrie
3DCaliper


Supputils
sada užitečných utilit
Supputils

ADLT
automatizovaný překlad výkresů
ADLT


Automation Gateway
COM interface pro Creo
Automation Gateway

SMARTXHatch
jednoduché definování šrafování
SMARTXHatch


KeyShot
geniální 3D renderování
KeyShot

Produkty > Mathcad

Mathcad

Standard pro technické a vědecké výpočty

Mathcad představuje de facto standard v oblasti inženýrských výpočtů. Vývojářům a konstruktérům na celém světě pomáhá tvořit, automatizovat, dokumentovat a znovu používat inženýrské výpočty potřebné v průběhu vývojového procesu. Integrace standardních matematických rovnic, grafů a doprovodných textů do přehledného pracovního listu umožňuje ideální zachycení znalostí a opakované použití již vytvořených výpočtů při spolupráci vývojářů.

Mathcad zjednodušuje a zprůhledňuje dokumentaci, která je rozhodující pro komunikaci a pro zajištění souladu mezi obchodními požadavky a kvalitativními, bezpečnostními a dalšími předpisy. Mathcad kombinuje rovnice, text a grafické vyjádření na jednoduchém pracovním listu a umožňuje tak jednoduchou a rychlou aplikaci i velmi komplexních výpočtů.

Mathcad Vám umožňuje psát rovnice tak, jako byste je psali na tabuli nebo do poznámkového bloku. Rovnice můžete psát v symbolickém nebo numerickém tvaru a po stisknutí tlačítka = máte okamžitě výsledek. Samozřejmě, že můžete umísťovat text na libovolné místo v dokumentu a využívat nepřeberné množství formátovacích nástrojů.

Obousměrná vazba mezi Creo a Mathcad Vám umožní řídit geometrii výrobku přímo z Mathcad. Vypočtené hodnoty vstupují z Mathcad do CAD geometrie jako parametry nebo kóty. Naopak kóty a parametry mohou být vstupní informací pro výpočet v Mathcad.

Mathcad dokumenty mohou být spravovány ve Windchillu a zároveň mohou být exportovány do XML, HTML, RTF, PDF a dalších formátů.

Výpočetní možnosti

 • Sumace, derivace, integrály, Boolean operace, trigonometrické, exponenciální hyperbolické a další funkce a transformace
 • Vektory a matice, generování náhodných čísel…
 • Řešení parciálních a diferenciálních rovnic…
 • Podpora jednotek v mezivýsledcích, automatická kontrola a převody jednotek do požadovaného formátu
 • Více než 17 aritmetických operací
 • 12 vektorových a maticových operací
 • 5 sumačních operací
 • 5 integračních a limitních operací
 • 10 Booleovských operací

Funkce

 • Více než 80 matematických a transformačních funkcí
 • 110+ statistických a pravděpodobnostních funkcí
 • 18 diferenciálních a parciálních funkcí
 • 13 symbolických funkcí pro algebraické výpočty

Vizualizační možnosti

 • Grafy x-y, polární, sloupcové, vektorové, plošné,…
 • Detailní formátování čísel, značek, čar atd.
 • Podpora BMT, GIF, JPG, PCX, TARGA, PGM, TIFF
 • Manipulace s obrázky (zoom, posun, rotace, zrcadlení, jas, kontrast…)

Editace dokumentu

 • Kontrola pravopisu
 • Šablony a styly
 • Hyperlinky
 • Uzamčení, skrytí
 • Funkce na pravé tlačítko
 • Automatické přepočítávání
 • Snadné zadávání rovnic
 • Vícenásobný krok vzad a vpřed
 • Kopíruj a vlož
 • Automatické ukládání

Podporované formáty

 • Ulož jako HTML, XHTML, RTF, PDF
 • Data Import Wizard
 • Import .mat, Excel, Lotus 1-2-2, ASCII,..
 • Podpora Microsoft Access, FoxPro a SQL databází

Přizpůsobitelnost

 • Nativní XML formát pro jednoduchou integraci
 • C, C++, ActiveX, VBScriptTM, JScriptTM

Stáhněte si Mathcad Express free


created by Tomáš Loun