ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Products > Více o Creo

Creo - dříve Pro/ENGINEER

Creo

AnyRole Apps™: Správný nástroj pro každého ve správný čas

Každý účastník vývojového procesu bude mít přístup k takovým funkcím a nástrojům, které pro svou práci právě potřebuje. Creo™ nabídne výkonné aplikace pro 2D drafting, 3D přímé modelování, 3D parametrické modelování, simulace, technické ilustrace, vizualizace a mnoho dalších.

Creo role

 

  • AnyRole Apps™a uživatelské prostředí: Díky jednoduchému a jednotnému ovládání všech aplikaci Creo™ se uživatel nebude muset učit více uživatelských rozhraní. Snadno přejde z aplikace do aplikace a bude používat stejné příkazy stejně.
  • AnyRole Apps™ a datový model: Creo™ vytváří běžné datové modely. Data v Creo™ bude možno snadno sdílet a dále využívat pro další práci. Odpadnou letité problémy s datovou výměnou mezi různými aplikacemi.
Creo™ uvolní nové nápady, kreativitu a osobní produktivitu

AnyData Adoption™: využijte data z jiných CAD systémů

Vývoj a konstrukce výrobku neprobíhá ve vakuu. Vývojový proces je provázen potřebou komunikovat nad vývojovými daty, mezi partnery, v dodavatelských řetězcích nebo se zákazníky, přičemž komunikovaná data mohou pocházet z různých CAD softwarů. Díky AnyData Adoption™ budete moci využít jak data vytvořená v Creo™ aplikacích, tak data pocházející z jiných CAD systémů. Vedle toho Creo™ poskytne různé pohledy na tato data:<

  • Pokud budete potřebovat prohlížet data nebo rychle procházet rozsáhlým modelem, AnyData Adoption™ stáhne lehkou verzi CAD modelu. To umožní velmi rychle načíst sestavy výrobků každé velikosti
  • Pokud budete potřebovat dále pracovat s obsahem nebo jej dále analyzovat, pak s využitím AnyData Adoption™ rychle konvertujete lehký model na CAD-diagnostic formát, se kterým pracují ostatní aplikace Creo™
  • V případě, že budete potřebovat upravovat data, pak s AnyData Adoption™ vytvoříte editovatelnou verzi. Budete moci manipulovat se sestavami, vytvářet nové prvky nebo přímo upravovat geometrii.

Creo™ uvolní potenciál současných uzavřených technologií.

AnyBOM Assembly™: nové schopnosti v tvorbě variant výrobků podle přání zákazníků

Creo

Zákaznické přizpůsobení výrobků, platformní design a modulární  koncepce vytváří nové hranice pro výrobu výrobků.
Uřídit velké množství konfigurací výrobků je velmi složité.
Řada nových variant ani není namodelována, otestována, ba ani  dokumentována.

AnyBOM Assembly™ přináší:
Integraci Creo™ s Windchill, PLM platformou zaměřenou na řízení konfigurací výrobku a propojující konstrukční kusovník s výrobním kusovníkem a s CAD daty
Vizualizační Top-Down systém pro vizualizaci nových konfigurací a zvolených variant výrobku
Automatické generování 3D konfigurace libovolné varianty výrobku s vazbou např. navýrobní postupy související s touto variantou výrobku Creo™ uvolní potenciál automatické tvorby nových konfigurací výrobku.

AnyMode Modeling™

Řada lidí, kteří nejsou inženýry-vývojáři, potřebuje pracovat občas nebo často s CAD daty. Nyní, s využitím Creo AnyMode Modeling™, mohou využívat funkce pro 2D, 3D přímé nebo 3D parametrické modelování. Prakticky např. analytik-výpočtář potřebuje použít pro výpočet pouze přesnou geometrii bez struktury konstrukčních prvků a znalosti historie jejího vzniku. Proto raději využije snadnějších nástrojů 3D přímého modelování než 3D parametrický modelář

Creo

S Creo AnyMode Modeling™ budete moci použít jakýkoliv režim práce, 2D, 3D přímé nebo 3D parametrické modelování, a to vše na jedné platformě.

Creo AnyMode Modeling™ umožní plynulý přechod z jednoho režimu práce do druhého bez ztráty inteligence vytvořených dat.


created by Tomáš Loun