ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Products > Creo Schematics

Creo Schematics

Konstruktéři při návrhu výrobků často čelí náročnému úkolu promítnout 2D schémata do 3D trasování kabeláže a potrubí. PTC Creo Schematics nabízí řešení. Tento kompletní, samostatný 2D CAD modul pro dokumentaci elektrických a mechanických systémů automatizuje přenos dat do PTC Creo aplikací pro 3D návrh kabeláže a potrubí.

Creo Schematics eliminuje nesprávnou interpretaci 2D dat zapojení a zaručuje logické řízení návrhu podle schématu

Klíčové vlastnosti

  • Podpora všech typů schémat (HVAC, elektrotechnika, kabeláž, hydraulika, pneumatika atd.)
  • Intuitivní uživatelské prostředí
  • Možnost importu/exportu dat ve formátu CSV, CGM, DWG, DXF, XML
  • Spolupráce se systémem Windchill v oblasti správy dat a řízení projektů

Uživatelské výhody

  • Creo Schematics poskytuje bohaté sady nástrojů pro rychlé a snadné navrhování 2D schémat.
  • Zkracuje konstrukční časy při 3D trasování díky přímému napojení na 2D schémata.
  • Zvyšuje kvalitu výrobků přímým, asociativním přenosem informací z Creo Schematics do 3D návrhů v dalších aplikacích Creo.

created by Tomáš Loun