ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Společnost > Novinky > Nová verze PTC Creo 3.0

Nová verze PTC Creo 3.0

1. 8. 2014
Představujeme novou verzi PTC Creo 3.0 s jednotnou technologií "Unite Technology" (více) , která nabízí možnosti jedinečné manipulace s Multi-CAD daty - umožňuje uživatelům sjednocení a práci s daty z různých CAD systémů, poskytuje nové nástroje , které pomáhají řešit nejnaléhavější konstrukční výzvy.

 
 • Funkce pro práci v MULTI-CAD prostředí

Stejně jako je možné importovat neutrální 3D formáty (např. STEP, IGES, VDA, atd.) přímo do PTC Creo Parametric, mohou nyní uživatelé pracovat se soubory CATIA®, Siemens® NX™, SolidWorks®, SolidEdge®*, Autodesk Inventor™ bez potřeby samostatného překladače, nebo přístupu k software nebo licence příslušného CAD. S PTC Collaboration Extension, může uživatel v PTC Creo také spolupracovat s ostatními CAD systémy tak, že se při změnách dat v CATIA®, SolidWorks™ a Siemens NX™ bude geometrie automaticky aktualizovat uvnitř PTC Creo Parametric.
* K dispozici od PTC Creo 3.0 M030
 • Freestyle a parametrická geometrie

Se zavedením nové schopnosti napojení Freestyle geometrie, mohou nyní uživatelé PTC Creo Parametric vytvářet a řídit jejich design parametricky. Uživatelé mají možnost připojit Freestyle plochy na parametrickou geometrii s obecným, tečným, popřípadě kolmým napojením. Jakékoli změny provedené na geometrii, automaticky aktualizují také Freestyle geometrii. Během regenerace se zachovávají příslušná napojení. To umožňuje uživatelům, aby více a účinně kombinovali netradiční volnoplošné modelování s tradičním parametrickým přístupem.
 • Rádius s konstantní šířkou (CHORDAL ROUND)

Do PTC Creo Parametric byla přidána funkce zaoblení, které má po celé trajektorii konstantní délku tětivy. Kromě tohoto typu zaoblení mohou uživatelé definovat zaoblení s průřezem oblouku, kuželosečky a C2 souvislého napojení. Rádius s konstantní šířkou odstraňuje dřívější zdlouhavý proces tvorby tohoto typu zaoblení pomocí plošného modeláře.
 • Plechy (Sheetmetal)

PTC zdokonalilo tvorbu plechové geometrie pomocí nové funkce Bend Relief u ohybu definovaného z hrany geometrie. Vylepšení se také týká funkce nastřižení u konce ohybů více ploch v jediném kroku. Zároveň máte nyní možnost vytvářet ohyby na geometrii rozdělené otvory a jednodušeji vytvářet prvky Form a Flat Pattern.
 • Vylepšené plošné nástroje

Boundary Blend prvek byl obohacen o vyhlazovací funkce, takže nyní můžete vytvořit dokonalejší povrchy z hraničních křivek. Nově je k dispozici Untrim, který prodlouží hranice kopírované plochy. K dalším výhodám Creo 3.0 patří přepracovaný prvek Flatten Quilt, se kterým můžete rozvinout i doposud nerozvinutelné obecné povrchy.
 • Vylepšené násobení (patterns)

Geometrický pattern obsahuje funkce, které umožní reagovat i na případné výrazné změny v geometrii. Povrchy se mohou například automaticky protáhnout k dosedací geometrii. Tím se výrazně zvyšuje použití násobení i na geometrii, u které to doposud nebylo možné. Uživatelé navíc mohou umístit referenční pattern na libovolný člen patternu, netřeba vybírat první výskyt.
 • Rozsáhlé knihovny

PTC Creo Parametric obsahuje rozsáhlou knihovnu spojovacích materiálů s jednoduchým a intuitivním rozhraním. Při vložení dojde k umístění příslušného šroubového, či kolíkového spoje a zároveň se automaticky vytvoří příslušné otvory, včetně vůlí a závitů.
Nový lokalizovaný internetový katalog, využívající Google vyhledávací technologie, umožňuje snadno nalézt požadovaný model a přímo jej vložit do PTC Creo.
 • Integrované výukové materiály

PTC Creo Parametric 3.0 zajišťuje, že noví uživatelé jsou schopni naučit se Creo rychle ovládat a zkušení uživatelé jsou schopni dosáhnout vyšší úrovně produktivity. Při spuštění programu se zobrazí speciální okno, zobrazující novinky v této verzi. K dispozici jsou taktéž tutoriály včetně videí a 2D i 3D dat.
PTC Creo Parametric také nabízí nový a výrazně zlepšený systém nápovědy, využívající Google® indexaci. Help je nyní plně přístupný na webu a umožňuje kombinovat a vyhledávat adekvátní informace včetně informací v PTC Learning Connector, který byl integrován v PTC Creo Parametric 2.0.
 • Intuitivní editace referencí

Editace referencí byla výrazně přepracovaná v PTC Creo Parametric. Není to jen o novém intuitivním rozhraní, ale uživatelé nyní mohou vidět a zvolit staré a nové reference současně, což výrazně zjednodušuje proces změn. Jako editace referencí (Edit References), má i náhrada referencí (Replace References) podobné rozhraní včetně interaktivního náhledu. V okně tedy vidíte přesměrované prvky včetně jejich potomků umístěných v nové poloze. Jednotlivé potomky přitom můžete potvrdit, či odmítnout. To umožňuje uživatelům snadněji pochopit původní záměr a vyřešit problémy, pokud k nim dojde.
 • Zvýšená grafická kvalita a výkon

PTC Creo Parametric výrazně zlepšilo grafické schopnosti a výkon. Umožňuje definovat a testovat materiály v reálném čase včetně stínů a odlesků. Snadno tak vytvoříte nebo editujete povrch typu kov, sklo, barva, plast atd. Kromě toho jsou nyní okamžitě zobrazovány drsnosti povrchu přímo na modelu. Plná podpora HDR ob-rázků, které mohou být nyní reálně zobrazovány jako odlesky na povrchu, nabízí plnou kontrolu nad jejich intenzitou, velikostí a umístěním. Všechny tyto změny umožňují uživatelům pracovat v působivém prostředí a vidět výrobek tak, jak bude vypadat v reálném světě.
 • 3D kontrola tloušťky

Nyní je možné provádět 3D kontrolu tloušťky. Geometrie je barevně odlišena na minimální a maximální přípustné tloušťky, specifikovány uživatelem. Minimální tloušťka se rovněž zobrazí přímo na 3D modelu jako poznámka. To umožňuje návrhářům rychle zjistit, zda je díl vhodný k zaformování, popřípadě zdali je potřeba na modelu provést dodatečné úpravy.
 • Rozšířené analýzy úkosů

Zlepšení nalezneme i v zobrazení analýzy úkosů, kdy je možné výsledek snadněji pochopit a interpretovat. Výsledky lze nyní zobrazovat na osvětleném modelu, kdy je vidět detaily geometrie včetně hran modelů. Kromě toho můžete nyní řídit počet viditelných barev, s možností nastavit jejich počet až na minimum tří barev.
 • Nová analýza napojení

PTC Creo Parametric obsahuje nový analytický nástroj Napojení (Connections). Slouží k analýze pozice (G0), tečnosti (G1) a spojité křivosti (G2) hran a povrchů. Nemusíte vybírat jednotlivé hrany, stačí vybrat celý díl. Na modelu se zobrazí hrany, které splňují definovaná kritéria napojení.
 • 2D

Ve výkresovém prostředí byla vylepšena tvorba poznámek, kót i tabulek. Při definici je k dispozici náhled na umístění poznámek i kót. Tato funkcionalita eliminuje dodatečné kroky, které byly typické pro editaci umístění a zobrazení. Dispozice další příkazů na pravé tlačítko myši, snadnější vkládání systémových parametrů a odstranění Menu Manažera omezuje pohyb myši a zvyšuje produktivitu.
 • Notifikační centrum

PTC Creo Parametric má nové interaktivní informační okno, které umožňuje uživatelům, aby snadno zjistili a vyřešili problémy v jejich modelech. Problémové položky se zobrazí přímo v modelovém stromu. Pokud model obsahuje zhavarované, nebo zastaralé položky, zobrazí se upozornění. Uživatelé pak mohou snadno modely opravit.
 • Integrace s PTC Mathcad

Nyní je možno integrovat list PTC Mathcad přímo uvnitř dílu nebo sestavy v PTC Creo Parametric. Uživatelé tak mohou bez problémů číst a zapisovat parametry z modelů do Mathcad zpráv.
* K dispozici od PTC Creo 3.0 M020
 • PTC Creo Design Exploration Extension (DEX)

PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) je specializovaný nástroj, který umožňuje rychlé a snadné zkoumání alternativních koncepčních návrhů v rámci parametrického prostředí. Pomocí takzvaných "checkpoints", eliminuje DEX potřebu spravovat více verzí dat a umožňuje návrhářům pohybovat návrhy hladce tam a zpět a představit tak různé alternativy navrhovaného výrobku.

PTC Creo 3.0 - porovnání  verzí

Latest newsRSS

created by Tomáš Loun